Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X025r_151_1 C NH_K_X032r_151_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 25r, nr. 155 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Sophie Jans Coppardsa zoons wijf lijftocht.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 32r, nr. 149 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 109.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat voer ons quam Jan Coppaerds sone van Scipleyded ende maectee met onser hand joncfrouwen Sophien sinen wive, Boudijns dochter van Naeldwijc, tote haren lijftochte die mindre helfte van X morghen lands, legghende int Sciplede tuskenf den ghawech ende tandhoeftg, ende die zuytzide Florens land h van Hodenpijl ende op die noirdzide ane tland dat Gheraerdi van den Wervej van ons houd, wilc land voernoemd die voerseydek Jan Coppaerd sone van ons houd tel rechten liene; ende dese lijftochte voers. hebben wi joncfrouwen Sophien verliet na zidem ende woente van onsen lande .

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na sinte Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Copp'ds B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
de eerste e gecorrigeerd C.
e
machte (?) B.
f
s bovengeschreven B.
g
of tandhooft BC.
h
hier voernomd d, doorgestreept C.
i
Gherard C.
j
mogelijk verbeterd uit Werne C.
k
viernoemde C.
l
t onduidelijk B; in C.
m
aldus BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Coppardsz. van Schipluiden en zijn echtgenote jonkvrouw Sofia, dochter van Boudewijn van Naaldwijk