Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X025r_153_1 C NH_K_X032v_153_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 25r, nr. 157 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Katrinea Willems dochter.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 32v, nr. 151 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat bi onsen consent es ende onsen wille dat Katrine Willaems dochter, joncfrouwe, onser liever nichten der vrouwend vane Voirnef ende van Theylingheg, haer goed bih haren leven gheven mach wien dat zi wille ende bespreken mach in testamente daer si wil, ende dat haer erfnamen na hare doet haeri goed ende haer erve nemen moghen ende vrilike ghebruken, so waer si wonen, van ons ende van onsen nacomelinghe.

In orkonde desen brief bezeghelt etc. Ghegheven in die Haghe des ander daghes na sinte Laurens daghe int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Kat'ne B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
v door andere hand gecorrigeerd B.
e
vrouwen van door andere hand boven de regel toegevoegd C.
f
V door andere hand gecorrigeerd B; Voerne, de o gecorrigeerd C.
g
Teylinghe C.
h
gecorrigeerd C.
i
hair (de r niet voltooid) door andere hand toegevoegd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Catharina Willemsdr., vrouwe van Voorne en van Teilingen