Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X025r_155_1 NH_G_X025v_155_2 C NH_K_X032v_155_1 NH_K_X033r_155_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 25r-25v, nr. 159 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan uyten Waerde.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 32v-33r, nr. 153 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 301.

De datering van deze oorkonde levert het probleem dat 'vrijdag na sint Bartholomeusdag' leidt tot 27 augustus 1322, maar dat graaf Willem III blijkens zijn itinerarium op die dag oorkondde te Dordrecht en Geertruidenberg, op weg naar het zuiden. Het meest voor de hand ligt een verschrijving in de datumregel, waar in plaats van 'na' het woord 'voor' zou moeten worden gelezen, hetgeen resulteert in de datering 20 augustus, toen de graaf inderdaad in Den Haag verbleef.

Vgl. nrs. NH 135 en 161.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond etc. dat wi beloven met desen brieve Jannec uten Waerde, onsen trouwen knape, also verre als wi moghen met redene te helpen an den burchgrave van Leyden dat hi sijn goede ghecrighed dat sheren Willaems van Oestgheestse f sijns sueren was ende die burchgrave voers. nu besittet, ende Jan betoghen mach dat hem met eng rechte toe behoerenh soude. Voird hebben wi Janne voers. te gratien ghedaen om den trouwen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal, waer dat zake dat dit voerscreven goed eer Jan daer ane conde gheraken an ons jof an onsen nacomelinghen graven van Holland verstorvei, soe zouden wi jof onse nacomelinghe voers. hem jof sinen kinderen die hi hevet of hebben sal bi sheren Willaems dochter voers., den outsten sone jof derj outster dochter waerer ghien sone, dit voerschreven goet verlienen ende verlienk, ende die soudet in rechten liene van ons houden.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes nal sinte Bartholomeusm dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
J gecorrigeerd B.
d
ghe bovengeschreven B.
e
Oestghest, de g tussengeschreven C.
f
hier was, doorgestreept C.
g
enen C.
h
en gecorrigeerd C.
i
verstureven, door andere hand verbeterd uit voerscreven C.
j
verbeterd uit den C.
k
n gecorrigeerd uit t B.
l
waarschijnlijk te lezen als voer BC (zie de kopnoot).
m
Bartolomeus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan uten Waarde, knaap