Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027r_165_1 C NH_K_X035r_165_1 NH_K_X035v_165_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27r, nr. 169 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Aelwijn Betten zone.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 35r-35v, nr. 163 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 312.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond etc. dat wi Alewijnc Betten sone van Leyden om sire vreended bede willen onse land weder ghegheven hebben vrilike in te wanderene, alse verre alse hi zinen weder partien voldoed. Ende wand hijs noch niet ghedaen en hevet ende hi seghet dat hi hem ghaerne voldoen zoudef, zoe hebben wi hem gheleyde ghevet tote viertiennachten toe nag onser comtsten in Noirthollandh; ende ombieden ju Janne van Rosenburch onsen baeliu van Rijnlandi dat ghi met Enghelbrechtej onsen rentemeyster van Noirdhollandk, met den burchgrave van Leyden, conne ghijn daer toe ghecrighenl, ende met den scepen van Leyden die stucken versoendm ende also verwaerdn ende in vreden houdo datter enp ghien meerq moynesse r of en come; ende des en laet niet.

Ghegheven in Middelburch des donresdaghes na Paeschen int jaer ons Heren M CCCs driet ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. B.
c
de eerste letter tussengeschreven C.
d
vriende C.
e
tewanderen BC.
f
soude, so op rasuur C.
g
no C.
h
Noirtholl. B; Nordholl. C.
i
Rijnl. B.
j
Enghebrechte C.
k
Noirdholl. B; Nordholl. C.
l
ghebringhen C.
m
versoent, door andere hand verbeterd uit voers. C.
n
verwerd C.
o
na de d een geradeerde e C.
p
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
q
mere, door andere hand boven de regel toegevoegd C.
r
hier en in de volgende regel om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven C.
s
gecorrigeerd B.
t
door andere hand verbeterd uit twie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Alewijn Bettenz. van Leiden