Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027r_166_1 C NH_K_X035v_166_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27r, nr. 170 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Katrinea Broeder Willem Boudijns wijf.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 35v, nr. 164 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

In de datering is vermoedelijk een aanduiding van de dag weggevallen. Het ligt voor de hand dat de oorkonde is uitgevaardigd tussen de dag na Petrus en Paulus (30 juni) en het vertrek van de graaf uit Dordrecht; volgens zijn itinerarium was hij op 26 juni nog in Brussel, oorkondde hij 1-3 juli in Dordrecht en was hij op de 4de in Schoonhoven, mogelijk op weg naar Utrecht. Zie ook de datering van het in het register volgende nr. NH 167.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi Kateline Broederd Willaeme, Boudijns wive van Hilleghemf, ghegheven hebben toet horen live zes scare beesten jaerlix in Hilleghimmerg houd te weydenh; ende ombieden onsen houtvoestersi die nu sien jof hier na wesen zullen dat si hoir des ghebruken laten alse langhe als si levet, ende des niet en laten.

Ghegheven Tordrechtj na sinte Pieters ende Pouwels dach int jaer ons Heren Mo CCC drie ende twintich.

a
Kat'ne B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
in de marge bijgeschreven C.
e
Willaems C.
f
Hijldeghem C.
g
Hildeghimmer, de tweede i verbeterd uit e C.
h
veyden C.
i
u verbeterd uit it B; houtvorsters C.
j
Tordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Catharina Broeder Willems, echtgenote van Boudewijn van Hillegom