Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027r_167_1 C NH_K_X035v_167_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27r, nr. 171 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Ave Symon Galen weduwe.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 35v, nr. 165 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond etc. Wand Ave, Simon Galenc wedewe van Wassenaerd, omme hare kinder willen te bet gheghoet te bliven hair verbonden e ende verwilchoird hevet in mienen boedelf bliveng te sitten met haren kinderen die si bi Simonh voers. hadde, ende sonder man te nemene, so hebben wi haer alsulke gracie ghedaen dat wi willen dat si scotvri sittei van haren goede alse langhe als si mit haren kinderen sittende blijft alset voerscreven es; ende ombieden onsen baeliu van Rijnlandj dat hi haer daer in houde tonsenk wedersegghen toe.

Ghegheven Tordrechtl desm sonnendaghes nan sinte Pieters ende sinteo Pouwels dach apostelen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
Ghalen C.
d
Wassennaer, de eerste n onduidelijk (verbeterd uit r?) C.
e
hier hadden, doorgestreept C.
f
bbodel C.
g
tebliven C.
h
Symon C.
i
scotvrisitte BC.
j
Rieland C.
k
tote onsen C.
l
Tordr. B; de eerste letter verbeterd uit i C.
m
gecorrigeerd B.
n
an C.
o
boven de regel toegevoegd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ave, weduwe van Simon Galenz. van Wassenaar