Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027r_168_1 NH_G_X027v_168_2 C NH_K_X035v_168_1 NH_K_X036r_168_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27r-27v, nr. 172 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van Polanen.

In de marge, door andere hand: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 35v-36r, nr. 166 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Jan van Polanen.

Aan het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.In de marge, door andere hand: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 317.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond etc. dat Jan van Polanen, onse trouwe knape, ons opghedraghen heeft in eyghendom sinec windmolen die hi hadde staende in Monsterd ambocht metten winde, ende hi heeftse weder van ons ontfanghen in liene te houden, tiende die hi cofte jeghens Janne van Alfen al legghendee in Monsterf ambocht ende hi al vang ons in liene houdet; wi hebben Janne voers. om sijns dienst wille die hi ons ghedaen heft ende noch doen sal te gratie ghedaen ende verliend in sulker manieren: alse waer dat zake dat Jansh ghebrakei sonder wittachtighen sone te laten, dat die wintmolen metten windej ende alle dese tienden voerscreven mettenk ambochl van Monsterm dat hi oec van ons houdet comen souden op sire oudster wittichtigern dochter, die se van o ons of van onsen nacomelinghen in rechten liene houden sal ghelike dat ander ambochtsp heren in onsen lande ambocht ende lienghoed van ons houden.

In orkondeq etc.r Ghegheven totes Parijs des dinxendaghes na sinte Servaest dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
na de e een uitgeveegde n C.
d
Monst' BC.
e
al legghende verbeterd uit alle door in de marge gghende toe te voegen (daarin de tweede g gecorrigeerd) en al van het volgende te scheiden d.m.v. een verticale streep C.
f
Monst' BC.
g
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
h
Jan C.
i
sturve C.
j
winden C.
k
mentten C.
l
ambocht C.
m
Monst' BC.
n
wittichger met ti erboven geschreven B; wittachtigher C.
o
hier hem, doorgestreept C.
p
ts onleesbaar vanwege een inktvlek B.
q
Inorkonde, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
r
alleen het tiroonse et C.
s
de eerste letter uit i C.
t
S'vaes C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Polanen, knaap