Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027v_169_1 C NH_K_X036r_169_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27v, nr. 173 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Janne Butsele.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 36r, nr. 167 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, vanb Hollandc etc. maken cond allen ludend dat wi Janne Butsele omme dienste die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal sulke gratie ghedaen hebben dat wi hem macht ende oirlof ghegheven hebben ende gheven XII morghen lands diemen hiet Hofwenf, ende leggheng achter Vlaerdinghe in Jans ambocht van der Wateringheh tuschen Heynrix Immen soens land ende Hughe sLedighen land, die hi van ons helt te liene, vercoepe ende vercoepen moghe te vrien eyghen; ende so wieni hi dit voerseyde land vercoept, dien ghewaren wijs alse eyghen erve.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Bartholomeus dach int jaer ons Heren Mo CCCo endej XXIIIok.

a
Heneg. BC.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
c
Holl. BC.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
van het volgende woord gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
f
Hofwē BC.
g
de tweede g uit h C.
h
Wat'inghe B; Wat'inghen.
i
verbeterd uit wi C.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
drie ende twintich, drie door andere hand verbeterd uit twie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Butsele