Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027v_170_1 C NH_K_X036r_170_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27v, nr. 174 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem vander Woert.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 36r, nr. 168 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. ombieden onsen baeliuwen c van Rijnland dat si Willaem van der Woertd ende Henrice sinen broederf houden in alsulken goede alse hem onse baeliu Jang van Rosenburchh gheeyghend heeft alsoi voer scaden die si namen bi Arnoude van den Dikej, daer si om ghekent hebben voer onsen Raed.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na sinte Bartholomeusk dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
Heneg. BC; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
b
Holl. BC.
c
hier van Rijn, doorgestreept C.
d
door andere hand gecorrigeerd C.
e
Heynric C.
f
broede C.
g
boven de regel toegevoegd C.
h
Rosenb. BC.
i
te lezen als also? BC.
j
gecorrigeerd C.
k
r bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van der Woerd en zijn broer Hendrik