Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028r_173_1 C NH_K_X036v_173_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28r, nr. 177 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Symon uuten Dyke.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 36v, nr. 171 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 118.

Vgl. nrs. NH 175 en 176.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. datc Simond uten Dike bi onsen orlove vercoft hevet te vrien eyghen Janne van der Brugghe ende Heynen van der Brugghe, sinen brodere, onse land datmen hiet die Hairtf ende groet es jeghens vijf morghen, ende ons land datmen hiet die Tien hond, legghende te Boschuzeng int ambocht van Soeterwoudeh, ende Simoni van ons te liene helt.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Jans dach uytghaende oist int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

¶ Bi heren Janne van Stienvoirdej.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
d
Symon C.
e
broederen, de laatste letter ē mogelijk tussengeschreven C.
f
r gecorrigeerd C.
g
Buschuzen C.
h
Soet'woude BC.
i
Symon C.
j
Stenvoerde C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon uten Dijke