Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028r_177_1 C NH_K_X037r_177_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28r, nr. 181 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huge Engelbrechts zoen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 37r, nr. 174 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Huge Engbrexss.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

Vgl. nr. NH 178.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. Want wi Hughen Enghebrechts sone orlof ghegheven hebben te vercopen onse zeven morghen lands die joncfrouwe Badeloghe, Henric Splintersb dochter, van ons tec rechten erfliene helt ende ghehietend es veren Heylekijnse landf g ende gheleghen es binnen Scie ambocht ende ane hem verstorven waren, zoe wien hi wil te vrien eyghen, zoe heeft hi ons opghedraghen ene ghesateh van zeven ende ene halve morghen lands ende ene woninghe diere op staet, die seren Voppen van deni Driehuzen warenj, diek gheleghen sien in den polre in Rotterl ban, ende enen vrien eyghendom daer of ghegheven; wilc land ende woninghe voerscreven wi ghegheven hebben Hughen voers. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten erflene, binnen achtersusterm kind niet te versterven dat comen es jof comen sal van heren Enghebrechts liven uten Broeke, ridders.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Jans dach als hi onthoefto was int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

¶ Bi Henric heren Dierix sone.

a
Heneg. BC.
b
l uit i C.
c
ten C.
d
gheghieten (de kopiist schreef gheghe en schreef de letters ieten er achteraan) C.
e
lek gecorrigeerd B; Heylkijns, door andere hand verbeterd uit Heyskijns C.
f
door andere hand in de marge bijgeschreven, vervolgens door dezelfde kopiist doorgestreept en bovengeschreven achter het door hem toegevoegde Heylkijns (zie de voorgaande noot) C.
g
hier es, doorgestreept C.
h
ghe bovengeschreven B; ghesade, verbeterd uit ghestade d.m.v. expunctie van de t C.
i
door andere hand bovengeschreven C.
j
r gecorrigeerd C.
k
d uit j B.
l
Rott' B.
m
actersuster C.
n
li op rasuur C.
o
onthoed, de d mogelijk in tweede instantie tussengeschreven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Engebrechtsz.