Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028v_178_1 C NH_K_X037r_178_1 NH_K_X037v_178_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28v, nr. 182 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huge Engebrechts z.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 37r-37v, nr. 175 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Doordat een stuk uit de onderrand van het blad is gesneden, is een deel van de tekst verloren gegaan.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

Vgl. nr. NH 177.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. Wand Hughe Enghebrechts sone ons op ghedraghen hevet een ghesateb van zeven morghen lands ende een half ende die woninghe diere op staet, die sherenc Voppend van Driee huzenf wareng ende gheleghen sien in den polre van Rotterbanh, ende ons den eyghendom daer of ghegheven, soe gheven wi hem oirlof te vercoepeni te vrien eyghen die zeven morghen lands dat veren j Heylekinsk land hiet, die gheleghen sien binnen Scieambochtl ende die joncfrouwe Badeloeghe, Henric Splinters dochter, van ons te liene helt in rechten erfliene.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Bartholomeusm dach int jaer ons Herenn M CCC ende XXIIIoo.

[Dienstaantekening:]

¶ Bi Henric herenp Dierix soneq.

a
Heneg. BC.
b
a gecorrigeerd (door andere hand?) B.
c
s tussengeschreven, en daarna het woord van het voorafgaande die gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
d
Poppen C.
e
e gecorrigeerd B.
f
Drie husen C.
g
r gecorrigeerd C.
h
Rott'ban BC; R en b gecorrigeerd C.
i
vanaf hier zijn delen van de tekst weggesneden C.
j
hier Hilckels(?), doorgestreept C.
k
de letters in onduidelijk vanwege een correctie B; deels verdwenen, maar gezien het resterende stond er wrs. Heylekijns C.
l
Scie ambocht C.
m
Batholomeus C.
n
D' C.
o
III verbeterd uit X C.
p
hare C.
q
f. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Engebrechtsz.