Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028v_180_1 C NH_K_X037v_180_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28v, nr. 184 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelvijns z. van Leyden.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 37v, nr. 177 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Gerit Aelwinss.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 118.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat wi omme trouwen dienst die ons Gheraerdb Alewijnsc sone van Leyden onse trouwe knape ghedaen hevet ende noch doen sal, hebben ghegheven ende gheven met desen brieve Gheraerdd voers. ende sinen nacomelinghen vijftien pond Hollandse sjaersf van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houden, die wilke wi hem bewisen jaerlix tonfanghene ende op te heffen an onsen rentemeyster van Noirthollandg die nu es jof hier nah weseni sal, die ene helfte op sinte Martijnsj dach in den winterk ende die ander helfte op den meyen dachl; ende ombieden onsen rentemeyster voers. dat hi sonder ander ghebot van ons te hebben hem die voerseyde jaerrentenm uyt reken ende betale tote den terminen voerscreven, ende daer of sine opene brieve neme jeghens ons mede te rekene. o Endep willen dat onse rentemeyster voers. van den eirsten goede dat ons ane comet binnen onser rentemeysterscipq voerscreven, ende hem ghenoeghet, alsoe vele renten bewise, waer bi dat hi siner renten voerseyds volkomelike jaerlix hebben moghet; ende die bewisingheu sullen wi houden vaste ende ghestade ghelike jof wijt selve ghedaen hadden.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Jans dach te uytghaenden oiste int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
Heneg. BC.
b
Gher. B.
c
Alewins C.
d
Gher. BC.
e
Holl. BC.
f
ontbr. C.
g
Noirdholl. C.
h
hier na boven de regel toegevoegd C.
i
comen, co gecorrigeerd C.
j
M'tijns BC.
k
11 november.
l
1 mei.
m
renten C.
n
recke C.
o
hier ende uyt reke ende betale tote den terminen voers. ende daer of sine opene brieve neme, doorgestreept C.
p
door andere hand in de marge bijgeschreven C.
q
rentemeyst', de eerste letter gecorrigeerd C.
r
boven de e een geradeerde afkortingsstreep B.
s
voerscreven C.
t
mach C.
u
gh gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden, knaap