Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028v_182_1 NH_G_X029r_182_2 C NH_K_X038r_182_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28v-29r, nr. 186 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Clemeynse lijfftocht, Jan van Poelgeests wijff.

In de linker marge een kruisje. – Rechts in de marge, door latere hand: Lyfftoecht.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 38r, nr. 179 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 118.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heneghouwena etc. maken cond etc. dat Dieric van Poelegheest met onser hand ghemaect hevet joncfrouwe Clemensen sinen wive tote harer lijftochte ute onserb tiende ter Aere, die hi van ons te liene houd, vier ende twintich pond Hollandsc sjaers, wilke lijftochte si ghebruken sal alse rechte es ende woente van onsen lande.

Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Jans dach uytghaende oiste int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
Henegh. B; Heneg. C.
b
onsen C.
c
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Poelgeest en zijn echtgenote jonkvrouw Clementia