Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X029r_186_1 NH_G_X029v_186_2 C NH_K_X038v_186_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 29r-29v, nr. 190 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Eeseggena roerenb Jacob van Woude etc.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 38v, nr. 183 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Een letter b in de marge geeft aan dat deze tekst geplaatst dient te worden na de in het register op f. 39r volgende oorkonde (hier nr. NH 185), waarbij in de marge een a is geschreven. – Aan het begin en het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 329.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. Wand haer Jacob van den Woude, ridder, ende Clays Magnusd sone vele twijs ondelinghee hadden ende grote scout die si malcanderen eyskende waren, ende des bleven optf zegghen des heren van Voirneg, ende Hughe van der Bregghe, onse poirter van Leyden, met Jonijs van den Zile daer of Clays borgheh ward voerseyd jeghens den here van Vornei sijn segghen te houden ende te voldoene op ene pene van twienj hondert ponden Hollandsk, ende des heren segghen van Voirnel was dat Clays voers. gheven soude heren Jacob voers. twiem hondert n acht ende vijfticho pond Hollandsp; ende wand onse neveq die here van Voirner Hughen voers. alses verre bedreven hevet dat Hughe hem ende herent Jacob voers. voldoen moet voer Clayse voers., zoe ombieden wi juu Jan van Rosenburch, onsen baeliu van Rijnland, dat ghi Hughen voers. hebben doetv van Clays eygheliken ghoede voerscreven alse vele alse Hughe ter waerheyden uyt gheven sal voir Clayse alse van desen segghen ende van allen parlementen dat daer gheroerd es voerscreven. Ende en hadde Clays soe vele eyghens goeds niet, soe doet Hughen hebben van Clays lien goed alse verre als het strecket in penning waerde alse vele dat hi tsine hebben, in diere manieren dat daer Hughe man of warde ghelike datterw Clays man of es.

Ghegheven in Middelburchx des woensdaghes na sinte Victoersy dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
aldus B; lees Een seggen.
b
aldus B; lees roerende.
c
Heneg. BC.
d
Magn9 BC.
e
onderlanghe C.
f
op C.
g
Voerne C.
h
door andere hand verbeterd uit bregghe C.
i
Voerne C.
j
twi | en B; twien, verbeterd uit twintich C.
k
Holl. BC.
l
Voerne C.
m
gecorrigeerd, en d.m.v. een verticale streep gescheiden van het volgende woord B.
n
hier pond, doorgestreept C.
o
wijftich C.
p
Holl. BC.
q
n verbeterd uit m door expunctie van de eerste stok C.
r
Voerne C.
s
alsoe C.
t
here, boven de regel toegevoegd C.
u
boven de regel toegevoegd B.
v
volgorde: doe hebben C.
w
dat dair C.
x
Middelb. BC.
y
Victoirs C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo van der Breggen, poorter van Leiden