Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X029v_187_1 C NH_K_X039r_187_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 29v, nr. 191 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt Wissen Gerijt Aelwijns z. van Leyden etc.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39r, nr. 184 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb c etc. maken cond etc. dat d Gheraerde Alewijns sonef ute Leyden, onsen trouweg knape, bi onsen goeddenken ende met onser hand ghemaect hevet Gheraerd Wissen, sinen sone, tote sire lijftochten vijf pond Hollandsh sjaers van dien vijftien pond Hollandsi sjaersj die wi Gheraerdk voers. hierl te voren omme sijnsm dienst willen n gheven hebben ende bewiset ane onsen rentemeyster van Noirthollando jaerlix op te boren, die ene helfte te sinte Martijnsp misse in den winterq ende die ander helfte op den meyen dachr, ter tijd toe dat wiens an sekeren goedet bewiset hebben; ende an wat goede wi Gheraerdu voers. bewisen, daer zal Gheraerdv Wisse sijn vijf pond sjaers op hebben, telken termine voerscreven ene helfte. Ende hier in gheloven wi Gheraerdw Wissen x te houden alse langhe alse hi levet; ende na sire doet zullen si comen ane Gheraerdy Alewijns sone voerscreven, jof an den ghenen die van recht z es dese vijftien pond sjaersa' teb' hebben na den betoghec' datter Gheraerdd' Alewijns sone voers. of hevet.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Middelburche' des donresdaghes na sinte Dyonijsf' dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
hier van Holl. C.
d
hier wi, doorgestreept C.
e
Gher. BC.
f
ontbr. C.
g
onsen trouwen, de beide eindletters n doorgestreept C.
h
Holl. BC.
i
Holl. BC.
j
van dien vijftien ponden Hollands tsyaers door andere hand boven de regel toegevoegd C.
k
Gher. BC.
l
r door andere hand boven de regel toegevoegd B.
m
ontbr. C.
n
hier hier te voren, doorgestreept B.
o
Noirtholl. B; Noirdholl. C.
p
M'tijns BC.
q
11 november.
r
1 mei.
s
n gecorrigeerd, erna de uitgeveegde letters en C.
t
renten C.
u
Gher. BC.
v
Gher. BC.
w
Gher. BC.
x
hier twee letters uitgeveegd en doorgestreept C.
y
Gher. BC.
z
hier een inktvlek die blijkbaar enkele letters bedekt, maar zo te zien niet het woord sculdich (zie de volgende noot) B.
a'
van rechte dese vijftien pond sculdich es C.
b'
op rasuur C.
c'
ghetoghe C.
d'
Gher. BC.
e'
Middelb. B; Middelbuch C.
f'
Dionijs C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, knaap, en zijn zoon Gerard Wissen