Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030r_190_1 C NH_K_X039v_190_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30r, nr. 194 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Clemeynse Martijnsa weduwe.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39v, nr. 187 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi Clemensen, Martijnsd wedewe ons doerwachters, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve al dat goed dat ons ane ghecomen e es bi Martijnsf doet voers., daer God die ziele of hebben moet; ende willen dat zi des goeds vriliken ghebruke.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo des donresdaghes na Kersdach.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemg camerlinc.

a
M'tijns B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
M'tijns BC.
e
hier om een horizontale scheur in het perkament heen geschreven C.
f
M'tijns BC.
g
Will'm BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Clementia, weduwe van de grafelijke deurwachter Maarten
Trefwoorden: