Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030r_191_1 C NH_K_X039bis-r_191_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30r, nr. 195 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dierick van Leuwen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39/2r, nr. 188 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Dirck van Leuwen.

De moderne hand die in de rechterbovenhoek van de recto-bladen het register heeft gefolieerd, en die in de editie wordt gevolgd, herhaalde hier het folionummer 39, waarna hij eronder het cijfer 2 toevoegde. Eerder had de middeleeuwse hand die midden op de bovenmarge folieerde al het nummer 38 herhaald (zie de aantekening bij nr. NH 185).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 119.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat Dieric van Lewen hevet ghecoft yeghens Enghebrecht van Voerscotenb onsen rentemeyster van Noirdhollandc, dier ons ghoede rekeninghe of ghedaen heeft, tien morghen lands die ons ane bestorven waren van Didde des Bredend doet, diese van ons plach houden te liene, ende gheleghen sien int ambocht van Alfen, dat beleghen heeft herene Wolwijns erfnamen van Zassenenf an die westzide ende Florensg heren Wolwijns keef sone van Zassenenh an die oistzide, ende an die zuytzide heren Wolwijns erfnameni voers.j ende ane die noirdzidek die capelriel tote Arlendervenem, wilc land voerscreven Dieric van Lewen voers. hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden zullen te liene, in deser manieren dattet comen sal op sinen outsten sone of op sine outste dochter, waerd dat hi en ghienen wittachtighen sone en liete; ende sijn outste kind daer die lienen op ghecomen ware, storve dato sonder wittachtighe boirte, zoe soud comen opp touste daer na, ende alsoe immer voird op touste kind datter bleve te comenq dat van Dierix live ghecomen ware wittelike, waerd soen waerd dochterr, alse langhe alser enich te live blevens ware.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Gillijs dach int jaert ons Heren M CCC ende XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

u Per Enghelbertumv, et ipse dicit quod de pecuniaw computavitx.

a
Heneg. BC.
b
Voerscoeten C.
c
Noirdholl. B; Noird | holl. C.
d
r verbeterd uit e C.
e
door andere hand bovengeschreven C.
f
Zassenē B; boven de a een teken (een letter t?) C.
g
Flor. C.
h
Zassenē BC.
i
de eerste letter gecorrigeerd C.
j
ende Florens ... voirs. door andere hand boven de regel en in de marge toegevoegd C.
k
de eerste d gecorrigeerd B; noirzide C.
l
capelle C.
m
Arlend'vene B; Arlende vene.
n
dit lien i.p.v. die liene C.
o
ontbr. C.
p
na de p een niet afgemaakte t B.
q
om onduidelijk (ook te lezen als oon) B; comen C.
r
dachter C.
s
b gecorrigeerd B.
t
j gecorrigeerd B.
u
ontbr. C.
v
Enghelb. BC.
w
pec' BC.
x
comp'uit BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Leeuwen