Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030r_192_1 C NH_K_X039bis-r_192_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30r, nr. 196 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gertrud Aelbrechts weduwe.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39/2r, nr. 189 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Ghertrude, wedewe jonghe Alebrechts van den Niewen vene, enen vrien eyghendom ghegheven hebben van onsen zeven ghaerden lands legghende te Kudelsterte in die proistie tusken Reynouds Tete soens lande op die ene zide ende Heynen Teten soens lande op die ander zide, ende gheliken enen vrien eyghendom van zes ghaerde legghende te Kudelstertec in die Proistie tusken Dieric Pieters soens lande op die ene zide ende Dieric Remmelded land op die ander zide, ende dese voerseyde dertien ghaerdee lands die plach die voers. Ghertruydf van ons te houden te rechten liene; ende soe wien zig dit voers. land vercoept, est een ghedeelh jof al, dat zullen wi vaste ende ghestade houdeni.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Kersdach int jaer ons Heren M XXX ende XXIIIoj.

[Dienstaantekening:]

k Per Enghelbertuml; et sibim est littera hec deliberatan tali modo quod non dabit litteram antequam habeat terciam partem pecunieo de ista terra, et inde computabit.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Kudelstaerte C.
d
Rommolde C.
e
gherde, na de laatste letter een geradeerde n C.
f
Ghertruyt C.
g
z gecorrigeerd B.
h
el door andere hand gecorrigeerd B; ghedele, le door andere hand gecorrigeerd C.
i
huden C.
j
de eerste I verbeterd uit de aanzet van een X C.
k
ontbr. C.
l
Enghelb. BC.
m
onduidelijk teken (een hoofdletter G?) B; si C.
n
de liberata BC.
o
pec' BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geertruid, weduwe van jonge Albrecht van Niewveen