Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030r_193_1 C NH_K_X039bis-v_193_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30r, nr. 197 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een seggen tuysschen Airnoud van Hoenpijl etc. alse vanden voir offeren ende pays te nemen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39/2v, nr. 190 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Roerende van tvoer offren ende voer paes te nemen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 123.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat een parlement was tusken Arnoud van Hodenpijlb ende sinen broderen op die ene zide ende Jan Coppaerds sone op die ander zide om dat voir offeren ende voir paes te nemen van hemc ende van horen wiven te Sciplede in die kerke, des si an beyden siden an onsd bleven e te besceyden, waer of wi onse segghen uten ende segghen dat Arnoud van den Dorpe sal voren offeren ende pays nemen, daer na Arnoud van Hodepijl, daer na Jan Coppaerdf sone, daer na die outsteg broeder van dien van Hodenpijl, ende des ghelike hare wive.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Kersdachh int jaer ons Hereni M CCC ende XXIIIo.

a
Heneg. BC.
b
Hoderpijl, Ho verbeterd uit den C.
c
m onduidelijk B; C.
d
verbeterd uit onsen d.m.v. radering van de laatste twee letters B; na de s twee doorgestreepte letters C.
e
hier een geradeerde s C.
f
Coppards C.
g
de eerste t gecorrigeerd (uit s?) B; ouste C.
h
de eerste letter verbeterd uit i C.
i
He verbeterd uit M C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van Hodenpijl en diens broers enerzijds en Jan Coppardsz. anderzijds