Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030v_194_1 C NH_K_X039bis-v_194_1 NH_K_X040r_194_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30v, nr. 198 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dat cloester te Reynsburch.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39/2v-40r, nr. 191 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: OHZ I, p. 398-401, nr. 238 (de tekst van de oorkonde van 1199).

Blijkbaar is de aanhef van dit vidimus door een kopiist weggelaten, waardoor de namen van de vidimerende prior en abdis zijn weggevallen, alsmede de datum waarop zij die handeling verrichtten. De termina daarvan zijn de oorkonde van graaf Dirk VII en gravin Aleid, uitgevaardigd in het jaar 1199, en de inschrijving van het onderhavige vidimus in het verloren register A, waarop de afschriften B en C zijn gebaseerd. Gezien het ontbreken in deze beide kopieën van de aanhef van de oorkonde, zal die ook al in A afwezig zijn geweest.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Na de tekst van de oorkonde van 1199 volgt: Et quia nos prior et abbatissa suprascripti anno et die prescriptis huiusmodi litteram vidimusa, hanc presentem litteram sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Datum ut supra.

a
v gecorrigeerd BC.
Oorkonder: een ongenoemde prior en abdis
Destinataris: abdij van Rijnsburg