Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X031r_198_1 C NH_K_X040v_198_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 31r, nr. 202 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Hemelrijc.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 40v, nr. 195 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een hiorizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 124.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat alsulc goet alse Jan Hemelrijc ghewonnen hevet jof winnen sal ende hi ghemaect hevet Margrietenb van Voirscoten, zire ghesellinnen, voer Henricc den Viskerd ende Hughe Dierix sone, ghewaerde rechterse, ende voer die bure te Rotterdamf, daer si Henrixg ende Dierix voerscreven opene brieve of h hevet, dat wi Margrieteni voers. die ghifte vaste ende ghestade houden alse verre alst ane ons comet, in allen manieren dat die brieve voers. spreken.

In orkonde etc.j Ghegheven in die Haghe des ander daghes na k Jaersdach int jaer ons ons Heren M CCC ende XXIIIol.

a
Heneg. BC.
b
M'grieten B; M'griete C.
c
Henr. B.
d
Vi gecorrigeerd B.
e
het tweede deel van het woord gecorrigeerd B; rechts C.
f
Rott'dam BC.
g
Heinrix C.
h
hier hebben, doorgestreept C.
i
M'grieten BC.
j
ontbr. B.
k
hier om een zwakke plek in het perkament heen geschreven C.
l
de laatste I gecorrigeerd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hemelrijk en zijn echtgenote Margaretha van Voorschoten