Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X031v_203_1 C NH_K_X041v_203_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 31v, nr. 207 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Woutter Gerijt Symons z.

In de marge een kruisje.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 41v, nr. 200 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Wouter Geraerd Simonss.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 124.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat Wouter Gheredc Simonsd sone ons op ghedraghen hevet van sinen eyghen goede sine woninghe ende vier morghen lands daer die woninghe op staet in rechten eyghen, legghende int gherechte van Steyne tusken Simone Vredericf soens land op die ene zide ende Clays Zeghers soens lande op die ander zide; ende dese woninghe ende vierg morghen lands voerscreven hebben wi voirh ons ende voir onse nacomelinghei hem ende sinen nacomelinghen wederj verliet ende verlien met desen brieve in rechten erflene van ons te houden, ende dit sullen sine nacomelinghe verheerwaerdenk met enen groten gouden.

In orkonde etc. Ghegheven tote Haerlaem des woensdaghes na Jaers dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIII.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
boven de r een overtollig (en weggeveegd?) afkortingsteken C.
d
Symons C.
e
Symon C.
f
Vrederix C.
g
v gecorrigeerd B.
h
woir C.
i
tussen e en l een gaatje in het perkament C.
j
geschreven over enkele uitgeveegde letters C.
k
lezing ee onzeker (de eerste e gecorrigeerd uit ei?) B; verhuerwaerden C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Gerard Simonsz.