Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X031v_204_1 C NH_K_X041v_204_1 NH_K_X042r_204_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 31v, nr. 208 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den heemraet van Rijnlant ende van Delfflant tsamen.

In de marge, door andere hand: Comi(tatus).

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 41v-42r, nr. 201 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Den heemraet van Rinlant ende Delflant vanden zydwinde.

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 302, ad 1323 januari 5 (naar 'MS. Privilegien van Delft', en gecollationeerd aan B).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De identificering van 'hoeven/hoenen 'sijdwinde' met de Ovenzijdwinde, de landscheiding tussen Rijnland en Delfland, is problematisch; zie ook de lezing van Van Mieris, naar een andere bron.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi over een ghedraghen sien met onsen ghemenenc welborend hiemraede, beydef van Rijnland ende van Delflandg: om dat die van Rijnland hem plaghen te becroenen dat hem te corte ghesciede ane Hoevenh sijdwinde, dat onse hiemraed van Delflandi zullen doen maken ende doen houden Hoevenj zijdwinde te venewaerd op alsoe als si gaed, buten onser lude cost van Rijnland, mar si sal leghenk te beyder oirbaer. Waerd dat an die Mase in brake, soe soudse die van Rijnlandl te bescuddenm comen ende tote horer behoefte staen; waer oic dat zake dat in brake te Sparendamme jof elwaer, soe soudse tote diere behoefte n van Delfland te bescudden staen. Ende dese zijdwinde zalmen immero dicht houden ende meereren ende niet mindren.

Ende om dat wi dit vaste ende ghestade willenp hebben houden, zoe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zegheleq. Ghegheven tote Haerlemr op den Dertien avond int jaer ons Heren M CCC ende XXIII.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
gecorrigeerd C.
d
w gecorrigeerd C.
e
i verbeterd uit e C.
f
ontbr. C.
g
Delf land C.
h
hoenen B; hoene, door andere hand gecorrigeerd C; hoere Van Mieris.
i
Delf land C.
j
hoenen B; heene C; hoere Van Mieris.
k
legghen C.
l
Rijnl'd B.
m
scu gecorrigeerd C.
n
hier comen C.
o
onduidelijk, gecorrigeerd BC; immer Van Mieris.
p
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
q
etc. i.p.v. met onsen zeghele B.
r
Haerlē B; Haerlaem C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heemraden van Rijnland en van Delfland