Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X032r_209_1 C NH_K_X042v_209_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 32r, nr. 213 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Ghijsbrecht Sueyen z.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 42v, nr. 206 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. Wand Ghisebrecht Sueymc hier voermaels ghecoft hevet in liene van ons te houden die hofstede ten Werve ende dat land dat daer toe behoird, legghende int ambocht ted Rijswijce tusken Ghizebrechtsf Sueymen lande voers. op die westzide, sgraven land op die oistzide, Costijn Henrixg soens land op die noirtzide ende die waterloese op die zuitzide; ende om dat Gherardh Sueym, Ghizebrechtsi ouste soen j voers., voer ons ende voir onse mannek dat goed quite ghescouden hevet tote Ghizebrechts kindere behoef voirs. die hi hevet of hebben zal bi Clemensen sinen wive, Harpaerdsl dochter van Foreest, ende daer sulc lien goed op comen mach, zoe hebben wi Ghizebrechtm voers. zulke gratie ghedaen dat dit goet voerscreven comen sal op Ghizebrechtsn outste sone voerscreven dit hi hevet of hebben zal bi Clemensen sinen wive voerscreven, ende voerd te comen op den ghenen diet van rechte sculdich es te hebben na Ghisebrechts doet, daer hijt mede van ontfaen hevet.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechto op sinte Ponstiaensp avond int jaer ons Heren M CCC ende XXIII.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
na m de doorgestreepte letters hier C.
d
van C.
e
Rijswic C.
f
Ghisebrechts C.
g
Heynrix C.
h
Gher. BC.
i
Ghisebrechts C.
j
hier was, doorgestreept C.
k
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
l
Harpards C.
m
Ghisebrecht C.
n
Ghisebrechts C.
o
Dordr. BC.
p
Pontiaens C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Sweim