Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X032r_211_1 NH_G_X032v_211_2 C NH_K_X042v_211_1 NH_K_X043r_211_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 32r-32v, nr. 215 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan vanden Wervea, Jan van Foreest, Jan Florens z., Symon Clairen z. ende Jan Scoute Danels z. etc.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 42v-43r, nr. 208 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst een de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 303, ad 1323 januari 14.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend. Want Jan van den Werve, Jan van Foreest, Jan Florens sone, Simone Claren sone ende Janne die Scoutef Daniels sone heng ane ghenoemen hebben heren Jacobsh scout van Moerdrecht te ghelden metter minster scaden ende tote sire meester oirbaren van sijns selves goede, so hebben wi heren Jacob te gratien ghedaen: waer dat zake dat hii, sijn wijf endej sine dochter storven binnen desen zes jaren naest comende, alsulc goed alse ons van hemk drien ane besturve, daer souden Jan van de Werve ende die ander viere voerscreven die renten of op boren alse langhe went dese zes jare voerscreven omme ghecomen waren om sine scout mede te betalen, ende daer tenden soude tgoed vri ane ons comen. Ende hier zullen Janne van den Werve ende dese ander viere voerscreven betalen onser poirte van Dordrechtl te Bamissem naist comende hondert lb. Hollandsn alse van den ghelde dat hair Jacob op den here van Hoirneo nam, ende daer Mathijs Renghers sone ende Willaemp onse camerlinc borghen of sien jeghens onser poirte voerscreven; voerd sullen si ons betalen van der scout die hair Jacob ons selven sculdich es hondert lb. Hollandsq te Bamisse int jaer ons Heren M CCC vijf ende twintich ende hondert lb. Hollandsr te Bamisse int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade willen houden, zoe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechts op sinte Ponstiaenst dachu int jaer ons Heren Mo CCCo ende XXIIIo.

a
hier en hierna zijn (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Symon C.
f
den Scute C.
g
hem C.
h
Jacob B.
i
ontbr. C.
j
jof C.
k
BC.
l
Dordr. C.
m
1 oktober.
n
Holl. BC.
o
H verbeterd uit V B.
p
Will. C.
q
Holl. BC.
r
Holl. BC.
s
Dordr. BC.
t
Pontiaens C.
u
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Moordrecht