Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X032v_212_1 C NH_K_X043r_212_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 32v, nr. 206 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Eengebrechta rentmeester van Noirthollantb.

Bij de nummering van de teksten is hier, bij het omslaan van de bladzijde, een fout gemaakt: er is 206 geschreven i.p.v. het correcte 216. Die fout is in het vervolg niet hersteld, zodat de nummers 206 tot en met 215 twee maal voorkomen in het register.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 43r, nr. 209 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Henegouwend etc. maken cond allen ludene dat wi bevolenf hebben ende bevelen met desen brieve Enghebrechtg, onsen rentemeyster van Noirthollandh, te vercoepen te vrien eyghen onse land legghende tote Alfen, dat groet es jeghens twaelf morghen ende ons ane ghepand worden van Alebrecht Hughen sone; ende soe wie dit land coepti dien gheven wi den eyghendom daer of met desen brieve bezeghelt met onsen zeghele, ende ghelovent hem te waren alse men een eyghen sculdich es te waren.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven Tordrechtj op sinte Pouwels dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Eengebr. B.
b
Noirtholl'nt B.
c
Will. C.
d
Heneg. BC.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
bevelen C.
g
Enghebrechts B.
h
Noird | holl. C.
i
coep C.
j
Tordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de koper van land te Alphen aan den Rijn