Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X044r_213_1 B NH_G_X033r_213_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 44r, nr. 210 (primaire registratie).
Opschrift:

In de bovenmarge het opschrift Noirtholland. – De middeleeuwse foliëring heeft hier het nummer 45, en blijft daarna een eenheid hoger dan de hier gevolgde moderne nummering tot op f. 48, waar de moderne foliëring het nummer 47 overslaat en beide weer gelijk lopen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33r, nr. 207 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Machtelt ende Willem Heyn Liebaerds hair z.

In de bovenmarge het opschrift Noirtholland.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 304, ad 1323 maart 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bevolen hadden Arnoude van den Dorpe, onsen baeliu van Delfland ende van Scieland, te proeven metten rechte hoe Willaem Heyne Liebaerds soens sone gheboren ware van Machtilde zire moeder, waer of wi zaghen Arnouds opene brieve voirs., sprekende van woerde te woerde als hier na ghescreven staet.

Ic Arnt van den Dorpe, baeliuc van Delfland ende van Scieland, maked kond allen luden etc. dat mijn here die grave mi beval dat ic proeven soude metten rechte hoe Willaem Heyne Liebaerd soens sone gheboren ware als van vere Machtilde zire moeder, ende dat ic hem daer af enen dach leyde in den hof van Scieland op enen dinghe dach, ende dat Willaem voirs. daer quam f met zinen edelen maghen uyt allen vierendelen toet enen achtendele toe alse van Machtilde weghen zire moeder, ende deden al daer ten heylighen als hem vondnesse wijsde ende recht was dat Machtilde voirs. een edel wijf was van vader ende van moeder toet enen achtendele toe. In oirkonde desen brieve bezeghelt met minen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich des sonnendaghes na sinte Agnieten dach.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegeven in Middelburchg des satersdaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathijs Rengersh f. et alios.

a
digniteitspunten ontbr. B.
b
Heyneg. AB.
c
bailiu met de eerste i bovengeschreven B.
d
na de e de aanzet van een n A.
e
ontbr. B.
f
hier qua, doorgestreept B.
g
Middelborch B.
h
Reng's AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem zoon van Hein Liebertsz.