Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X044v_218_1 B NH_G_X033v_218_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 44v, nr. 215 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33v, nr. 212 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willam vanden Vene.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 129.

Vgl. nr. NH 217.

Wi ..Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Arnoud van den Dorpe, onse bailiu van Delfland ende van Scieland, bi onsen goeddenken vercoft hevet Willaemc van den Vene vijf morghen ende anderhalf hond lands legghende in Scipliede, die men van den abt van Egmonde houd in ene erfhured, ende ons ane quamen van Barteleyne Urbaens sone ende van Everaerde zinen sone alse van dien doet slaghe die zi deden ane Willaemee van Hodenpijl, elke morghen omme drie pond vijftien scellinghe Hollandsf, dat coemt neghentien pond dortien scellinghe neghen penninghe Hollandsg, daer Willaemh Arnoude voirs. of voldaen hevet; ende dese hureware van desen vijf morghen ende anderhalfi hond lands voirscreven gheloven wi Willaemj voirs. te waren tieghens den abt voirscreven tote al sulken rechte als des abts hureware pleghet te stane.

In oirkondek etc. Ghegheven tote Dordrechtl m up sinte Marcusn dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumo de Dorpe.

a
Will. A; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. AB.
c
Will. A.
d
herfhure B.
e
Will. A.
f
Holl. AB.
g
Holl. AB.
h
Will. AB.
i
de eerste a verbeterd uit een opgaande letter B.
j
Will. AB.
k
een deel van de k verdwenen in een vouw in het perkament A.
l
Dordr. AB.
m
hier des dinxendaghes, doorgestreept A.
n
cu gecorrigeerd B.
o
Arnold. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van den Veen