Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X045r_221_1 B NH_G_X033v_221_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 45r, nr. 218 (primaire registratie).

Over de verschillende foliëring (45 door de moderne hand en 46 door de middeleeuwse hand) zie de opmerking bij nr. NH 413.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33v, nr. 215 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Alijd Kerstans wijff lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi ter waerhede verstaen hebben dat Corstansb van Ammers oye, daer God die ziele of hebben moit, ghelovede Aleydenc sinen wive seven morghen lands legghende in Rietfeltd, die hi van ons te lene helt, tee maken tote hare lijftocht f eer hise trouwede; waromme wi om bede van goder lude der vorseyder Aleydeng verliet hebben dit vorseyde land tote hare lijftochte, ende ghelovese daer in te houden nae sede ende constumeh van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe desi saterdaghes vor sente Lambrechtsj dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumk camerlinc.

a
Will. B.
b
Kerstans B.
c
Alyden B.
d
f verbeterd uit v B.
e
gecorrigeerd A.
f
hier een geëxpungeerde bovenschacht B.
g
Alyden B.
h
9stume A.
i
de A.
j
Lambr. AB.
k
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aleid, weduwe van Kerstant van Ammerzoden