Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X045r_224_1 B NH_G_X034r_224_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 45r, nr. 221 (primaire registratie).
Opschrift:

Jan van Rosenborch.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34r, nr. 218 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Symon Hugen z. van Zaenden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden. Want Jan van Rosenburch, onse knaep, ons ghegheven hevet enen eyghendom van VI morghen ende vijftalf hond lands legghende int ambocht van der Weteringheb, daetc noerd ende an den Hoicwechd, die oestzide lanx die weteringhe bi Ysebraintse Oedziersf sone, dat zuyt ende an die Zuette ende die westzide an Ysebrantsg Oedziersh soens woninghe die hi hout van heren Oedzier van Cralinghe, ende enen eyghendom van elftalfi hont lands legghende met ons ghemene binnen desen marken: ant noert ende die weteringhe die gheleghen es tuschen die Haghe ende Weteringhej ambocht, dat zuyt ende ons selves land, an die oestzide Claysk Grens ende an die westzide Ghisebrecht Zueym, tote Ysebrantl Oedziers soens behoif vors., die dit vorscreven land van ons in rechten lenem ontfaen hevet; soe hevet ons Ysebrantn vors. up ghedraghen ende quite gescouden die leneware ende al dat recht dat Ysebranto vors. hevetp van neghendalf morghen lands die hi van ons te lene houden plach, van den noert ende inq legghende int ambocht van der Weteringhe binnen desen marken: ant noerdende die weteringhe die gheleghen es tuschen die Haghe ende Weteringher ambocht, ant zuyt ende ons selves s land, an die oestzide Claist Grens ende an die westzide Ghisebrecht Zueym, van wilken neghendalf morghen vorscreven wi gheven u Symon Hughen sone van Zaendem enen vryen eyghendom met desen brieve, ende gheloven hem dien te waren als wi scoudich sijn te done.

In orconde etc. Ghegheven in Harlemv des vrijdaghes nae sente Baven dach in anno XXIIIIow.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonem de Benthemx, Janne van Rosenburghy, her Jan van Steen voirdez et Enghebrechta' receptorem.

a
Will. A; Willaem B.
b
Weteringh., het woord afgebroken door een gat in het perkament A.
c
dat B.
d
i verbeterd uit e A; Hoyc wech, de eerste c verbeterd uit d B.
e
Ysebrans B.
f
Oytziers B.
g
Ysebrans B.
h
Oytziers B.
i
elf talf A.
j
Weteringh. AB.
k
Cleys B.
l
Ysebrand B.
m
volgorde: in rechten liene van ons B.
n
Ysebrand B.
o
Ysebrand B.
p
ende al ... hevet met lichtere inkt toegevoegd boven de regel en in de marge A.
q
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
r
Wet'ingh. B.
s
hier en hierna om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven A.
t
Claus B.
u
hier zijn, doorgestreept B.
v
Haerlem B.
w
Harlem ... XXIIIIo met lichtere inkt verbeterd uit die Haghe des zaterdaghes nae sente Matheusdach in anno XXIIIIo (dat is 22 september) A.
x
Benthē A; Bentē B.
y
Rosenburch B.
z
Stien voerde B.
a'
Enghebr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Hugenz. van Zaanden