Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X045v_227_1 B NH_G_X034r_227_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 45v, nr. 224 (primaire registratie).

Ter hoogte van de scheiding tussen het eerste en tweede deel van de tekst (zie noot f) in de marge een teken, in een andere kleur inkt als de tekst.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34r, nr. 221 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Pieter Kerstans Spiegels z.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Het tweede deel van de tekst, dat in A na de datumregel naderhand werd bijgeschreven, zal oorspronkelijk wel integraal deel ghebben uitgemaakt van de oorkonde, gezien de subjectieve wijze waarop ook hierin de graaf wordt opgevoerd (soe hevet ons Pieter ... ghegheven). Mogelijk schreef de kopiist van A het kladontwerp af zonder de aldaar bedoelde (en mogelijk met een verwijsteken aangegeven) invoeging van deze passage te effectueren.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi gheorloeft hebben Pieter Kerstansb Spieghels sone te vercopen III morghen lands, daer die ene of leghet bezuden sGraven zande jeghens Brunaerde ende die ander twe gheleghen sijn achter Ghisebrechtsc Koken hofstede oestwaert, wilke III morghen Baerted Pieters wijf vors. van ons te lene helt; ende wi hebben orlof ghegheven ende gheven den vors. Pieter daer of ene vrye ghifte van onsen weghen.

In orconde etc. Ghegeven des manendaghes nae sente Lambrechtse dach in anno XXIIIIo.

 

f Ende voer dese III morghen lands soe hevet ons Pieter vors. bi Enghebrechtg ghegheven vichtalfh i morghen lands in rechten eyghen, ende hevetse weder van ons j ontfaen te lene, legghende int Haghe ambocht binnen desen marken: die biscop van Zuydenk up dat oestende, Pieter Kerstansl sone vors. up die zuytzide, Reynierm van Heemstede tenn west endeo, Clays van der Vetep met Boudwijnq Liebaert met meenre voere up die noertzide.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtr receptorem.

a
Will. AB.
b
K'stans B.
c
Ghisebrects, de G verbeterd uit een opgaande letter B.
d
B'te B.
e
Lambr. AB.
f
het volgende op een nieuwe regel, door dezelfde hand maar niet in dezelfde schrijfsessie als het voorafgaande A; zonder onderbreking doorgeschreven B.
g
Enghebr. AB.
h
vijftalf B.
i
hier en in de volgende regel om gaatjes in perkament heen geschreven A.
j
hier en hierna om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven A.
k
Zuden B.
l
K'stans B.
m
de eerste letter verbeterd uit y B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
o
mogelijk moet dit ende gelezen worden als het voegwoord en niet als het tweede deel van 'westeinde', waarmee ook het toegevoegde ten overbodig zou zijn A; ten westende B.
p
Vere B.
q
Boudw. A.
r
Enghebr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Kerstant Spiegelsz.