Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046r_230_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46r, nr. 227 (primaire registratie).

Een kruis door de gehele tekst. Erna door andere hand de aantekening: Reddidit litteram et est cassata.

Deze gecancelleerde tekst is niet opgenomen in het duplicaatregister AGH 242. Blijkbaar heeft Screvel Jansz. niet kunnen of willen voldoen aan de voorwaarde, waarna hij de oorkonde teruggaf.

Wi Willem etc. maken cont allen luden dat wi toe gheseyt hebben Screvel Jans sone eynen vrien eyghedome te gheve van den lande dat hi van ons houd ende groet es twintich morghen, legghende binnen desen marken: up die oestzide Dieric van Poelegheest ende up die westzide Gerard Willems sone, streckende van den Rine tote ane die Zuette in den ambocht van Oesthoerne, tote wilker tiet dat hi ons alse goet lant weder op draghet.

In orcunde etc. Gegheven in die Haghe des woensdaghes na sentea Matheus daghe in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertumb receptorem.

a
de n om een gaatje in het perkament heen geschreven A.
b
Enghelb'tum A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Screvel Jansz.