Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046r_231_1 B NH_G_X034v_231_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46r, nr. 228 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34v, nr. 224 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jacob van Bakenesse.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema etc. maken cont allen luden dat ons Jacob van Bakenesse up ghedreghen hevet X morghen lants legghende in Haghe ambochtb in Haetscampc, die heren Wolewiins van Sassenemd waren ende in sinen lande gheleghen waren, wilke X morghen lants vorscreven wi Jacob vors. verlient hebben endee verlenen in deser manieren datse niet versterven zullen moghen si en zullen comen up zone jof up dochtere; ende war dat zake dat Jacob vors. storve sonder wittachtighe boerte van sinen live, so soude dit vorscreven land comen up Dieric van Scuerenf des Jacobs keves sone vors.; ende waer dat Dieric vorseyt storve sonder wittachtighe boerte, soe soude dit vorscreven land weder comen up Jacobs erfnamen van Bakenesse, ende voert soe zal dit vorscreven land staen in lene ofg dochterh of upi sone niet te versterven alzoe langhe alser een achtersusterkind of levetj.

In orconde etc. Gegheven in den Haghe desk woensdaghes nae sente Matheusl daghe in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Pollanenm et Enghebrechtn receptorem.

a
Will. B.
b
amb. AB.
c
Haetscam B.
d
Sassenē AB.
e
in A.
f
Scuren B.
g
te lezen als op? AB.
h
t gecorrigeerd B.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
alzoe langhe ... levet door andere hand verbeterd uit binnen achter suster kindere jof daer binnen geschreven A.
k
de A.
l
geschreven om een scheur in het perkament B.
m
Polaen B.
n
Enghebr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob van Bakenesse