Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046r_233_1 B NH_G_X034v_233_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46r, nr. 230 (primaire registratie).

In de ondermarge, door andere hand: Concordatus. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34v, nr. 226 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs Heynricx z. van Coude kerck.

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi onsen achte morghen lands up die Donch int ambocht van Voerscotenb die ons ane quamen van heren Janne van Duvenvoerdec, legghende binnen desen marken: up dat oest ende heren Willemsd land van der Made, up die zuytside heren Willemse lant vors. ende Clays land uyten Broke, upt dat west ende dies Papen wech ende up die noertside die Banne wateringhe, vercoft hebben bi Enghebrechtf onsen rentemeyster Florens Heynrics sone van Coudekercg in vryen eyghen, elke morghen om zeven pond Hollandsh, daer hi ons bi Enghebrechti vors. of voldaen hevet; ende dit lant loven wi hem te waren als wi een vry eyghen sijn scoudich te done.

In orconde etc. Gegheven in die Haghe up sente Michiels avond in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtj denk rentemeester.

a
Will. B.
b
Voerscotten B.
c
Duven | voerde A.
d
Willaems B.
e
Will. B.
f
Enghebr. A.
g
Coudek'c A; Koudek. B.
h
Holl. AB.
i
Enghebr. A.
j
Enghebr. AB.
k
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Hendriksz. van Koudekerk