Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046v_234_1 B NH_G_X035r_234_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46v, nr. 231 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35r, nr. 227 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Kerstant Vriesen z.

In de marge, door andere hand: Verstorven lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema etc. maken cont allen luden dat Enghebrechtb van Voerscotenc, onse rentemeester van Northollandd, van onsen weghen vercoeft heeft ..Kerstande Vriesen sone achte hont lands geleghen int Haghe ambocht, die ons ane quamen van Ansenf Vriesen sone, dar ons Enghebrechtg vorseit goede rekeninghe of gedaen heeft, van wilke lande wi gheven Kerstandeh voirscreven eenen vrien eyghendoem met desen openen brieve beseghelt met onse zeghele.

Gegeven in die Haghe up sinte Michiels i avonde int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtj denk rentemeester.

a
Will. AB.
b
Enghebr. AB.
c
Voerscot. B.
d
Northoll. A; Noerdholl. B.
e
K'stan, digniteitspunten ontbr. B.
f
Ansem B.
g
Enghebr. B.
h
K verbeterd uit v A; K'stande B.
i
hier daghe, doorgestreept A; idem dach, doorgestreept B.
j
Enghebr. A.
k
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Kerstant Vriesenz.