Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048v_241_1 B NH_G_X035v_241_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48v, nr. 238 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35v, nr. 233 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Lijsbeth Engebertsa uuter Hageb lijfftocht.

In de marge een kruis.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaemc grave etc. maken kond etc. dat Enghebrechtd uter Haghe, onse rentemeester van Northollande, bi onser hand ghemaket hevet Lisebethf zinen wive toit horer lijftocht vijftien pond Hollandsg sjaersh ute dieni renten die Enghebrechtj voirs. jaerlix van ons houdk int ambocht van Berkell; ende daer in beloven wi Lizebetten voirs. te houden als wi sculdich sien te doen na zede ende coustume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Askelenm woensdach int jaer ons Heren XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Engeb'ts B.
b
Hag. B.
c
Will., de digniteitspunten ontbr. B.
d
Enghebr. AB.
e
Northoll. A; Noerdholl. B.
f
Lisebetten B.
g
Holl. AB.
h
volgorde: sjaers Hollands B.
i
den B.
j
Enghebr. AB.
k
volgorde: van ons hout jaerlix B.
l
B'kel B.
m
Askel, de l in tweede instantie tussengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elizabeth, echtgenote van Engebrecht uit Den Haag, rentmeester van Noordholland