Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048v_242_1 B NH_G_X035v_242_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48v, nr. 239 (primaire registratie).
Opschrift:

Mierlaer.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35v, nr. 234 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jacob van Mierlaera ende Dirc van Gronouwen.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137 (met opgave van de datering zoals die in nr. NH 243 geschreven staat).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. NH 243.

Wi Jacob van Mierlaer die oude ende Dieric van Groenouwen, riddere, maken kond etc. dat wi alsulc goed alse wi hadden in Northollandb legghende opt Woudc bi Delf in die Hernessed, dat men hiet tGoede van Mierlaer, ende wi teser tijd toe in rechten liene ghehouden hebben van enen edelen prinche onsen lieven here, heren Willaemf grave van Heynnegouweng etc., hem vrieliken op ghedraghen hebben ende op dreghenh tote Jans behoef van Rosenburchi, diet jeghens ons ghecoft hevet; ende scelden onsen here den grave voirs. daer of quite eweliken voir ons ende voir onse nacomelinghe, sonder arghelist.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Vasten avondj int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIIo.

 

k Hanc litteram dedi Enghelbertol.

a
M gecorrigeerd B.
b
Northoll. A; Noerdholl. B.
c
up tWoet B.
d
Harnesse B.
e
tGoet B.
f
Will. B.
g
Heynn. AB.
h
draghen B.
i
Rosenb. A.
j
Vastelavend, as gecorrigeerd B.
k
de volgende notitie door dezelfde hand later bijgeschreven A; in de marge B.
l
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Jacob van Mierlaar de oude en Dirk van Groenouwen
Destinataris: graaf Willem III