Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048v_246_1 NH_K_X049r_246_2 B NH_G_X036r_246_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48v-49r, nr. 243 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36r, nr. 238 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Thensien Ogier Kalewaertsa wijff lijfftocht.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 136, ad 1324-1325 februari 16.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willemb grave van Heynnegouwenc etc.d maken kond etc. dat Ogier Kalewaerdse neve, onse knape, ghemaect hevet met onser hand te lijftochte joncvrouwe Thensien zinen wive die minre helfte van zeventien morghen lands legghende op Ruwen vene, die men hiet Gouden bodem, in manieren: estf dat sake dat jonfrouweg Thensie kindere winnet bi Ogsierh voirs., zoe zel dese voirseyde lijftochte comen na harer doet op haren kinderen die zi dan hebben zel bi Ogsieri voirs., ende die zullent van ons houden dan tenj rechten liene; hadk zi oec en ghiene kindere bi Ogsierl voirs., sou soudem comen op Ogsiersn oudste zoen die hi hadde van wittachtigher boird, ende die soudt van ons houden in rechten lieneo alsep voirscreven es.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des satersdaghes vor Grote vasten avondq int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Pollanenr, Willems camerlinc et Enghebrechtt u.

a
Kalewa'ts B.
b
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
c
Heynn. AB.
d
ontbr. B.
e
Kalewaerts B.
f
is B.
g
joncvrouwe B.
h
Ogier B.
i
Oidzier B.
j
te B.
k
h gecorrigeerd B.
l
Oidzier B.
m
zoudet B.
n
Oidziers B.
o
te lene i.p.v. in rechten liene B.
p
alser B.
q
vastelavond B.
r
Polaen B.
s
Will. AB.
t
Enghebr. A; Engheb. B.
u
hier r(eceptorem) B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ogier neef van Calwaard, knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Thensie