Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049r_247_1 B NH_G_X036r_247_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49r, nr. 244 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36r, nr. 239 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Katrine Daniels wijff uuter Wairdea lijfftocht.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137, ad 1324-1325 februari 19 (hiermee kan ook nr. NH 248 zijn bedoeld).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken kond etc. dat Daniel uten Waerde ghemaect hevet jonfrouwed Katerinene zinen wive met onser hand te lijftochtef vijftich pond Hollandsg sjaers, jaerlixh te nemen na zinei doet op neghentien viertel landsj legghende te Boscoepk ende op acht ende twintich morghen lands legghende op den Zijl ende op vier hofstede legghende binnen der porte van Leydenl, wilke lijftochte voirscreven wi gheloven te houden joncvrou Katerinenm voirs. alse wi sculdich zien te doene na zede ende coustume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Grote vasten avondn int jaer ons Heren XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemo, abbatem de Middelburchp et alios.

a
Waird. B.
b
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
c
Heynn. A.
d
joncfrouwe B.
e
Kat'inen AB.
f
boven te een overtollige halfronde haal A.
g
Holl. AB.
h
jalix B.
i
ziere B.
j
viertelands B.
k
B verbeterd uit P B.
l
Leyd. A.
m
Kat'inen AB.
n
vastelavond B.
o
Zuden. AB.
p
Mid | d. A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Daniel uten Waarde en zijn echtgenote jonkvrouw Catharina