Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049r_248_1 B NH_G_X036r_248_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49r, nr. 245 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36r, nr. 240 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Jutte Dircs wijff van Zassenaem lijfftocht.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137, ad 1324-1325 februari 19 (hiermee kan ook nr. NH 247 zijn bedoeld).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willema etc. maken kond etc. dat Dieric van Zassenaem, onse knape, ghemaect hevet jonfrouweb Jutten van Benthemc, zinen wive, toit harer lijftochte alle zine tienden van Smedelwijcd, alle zinen tiende van Boscoep ende alle zine tiende in Alfenre hornee, alsoe groet als zi hem over al toe behoeren, zient corentiende of smaltiende; ende in deser lijftochte voirscreven beloven wi jonfrouwenf Jutten voirscreven te houden als wi sculdich zien te doene van rechte na zede ende coustumeg van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Groete vasten avondh int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Enghelbertumi et alios.

a
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
b
joncfrouwe B.
c
Benthē A; Bentē B.
d
eerder deze lezing dan Sniedelwijc AB; w onduidelijk, gecorrigeerd A.
e
hoirne B.
f
joncfrouwe B.
g
constume B.
h
vastellavond B.
i
Enghelb'tum A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Sassenheim, knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Jutte van Benthem