Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049r_249_1 B NH_G_X036v_249_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49r, nr. 246 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36v, nr. 241 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Vrou Lijsbeth here Willemsa wijff van Naeldwijc lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137, ad 1324-1325 februari 22.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb grave etc. maken kond etc. dat onse trouwe ridder hair Willemc van Naeldwijc, mairscalcd van Northollande, ghemaect hevet met onser hand veren Lizebetten, heren Niclays dochter van Egmonde, zinen wive, toit horer lijftochte dat vierendel van den cleytiende legghende in Naeldwikerf g prochie ende een stuck lands dat ghehieten es die Vijf ende twintich morghen, legghende in Monsterh ambocht; in wilker lijftochte wi veren Lizebetten voirs. gheloven te houden als wi sculdich zien te doene na zede ende coustumei van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven te Dordrechtj des vridaghes na Grote vastenavondk int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Enghelbertuml et alios.

a
Will. B.
b
Will. AB.
c
Will. AB.
d
maerscal B.
e
Northoll. A; Noerdholl. B.
f
Naeldwik' A.
g
hier ambocht, doorgestreept A.
h
Monst' A.
i
constume B.
j
Dordr. AB.
k
vastelavond B.
l
Enghelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem van Naaldwijk, ridder, maarschalk van Noordholland, en zijn echtgenote vrouw Elizabeth, dochter van Nicolaas van Egmond