Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049r_251_1 B NH_G_X036v_251_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49r, nr. 248 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36v, nr. 243 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Godekaen heren Heinricx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave etc. maken cont allen ludenb. Want Godekijnc heren Henrixd f. van Ghelre alsulc land ende goet als hi met joncfrouwen Achtene sinen wive behuwet hevet, ende ons niet toe en behoirt noch en roret, om sijn orbare vercopen wil ende wi vernemen dat hem enighe lude dat sonder recht beletten willen, soe ombieden wi u Arnoudf van den Dorpe, onsen baliuy van Delflandg ende van Scieland, dat gi Godekijnh vors. daer in te helpe comt ende hem of doit alle fortse ende lette diemen hem daer in doen wil, mennei keert hem met rechte van den lande; ende des en laet niet.

Ghegheven tote Dordrechtj des eersten sonnedaghes in maerte in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonemk de Benthem, Enghebrechtl et alios.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Godekaen B.
d
Heynrix B.
e
Aechten B.
f
Aernoud B.
g
Delfl. A; Delf land B.
h
Godekaen B.
i
ne bovengeschreven B.
j
Dordr. AB.
k
Sy. A.
l
Enghebr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Goedekijn heer Hendriksz. van Gelre