Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049v_252_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49v, nr. 249 (primaire registratie).

De tekst is gecancelleerd d.m.v. een kruis.

Deze gecancelleeerd tekst is niet overgenomen in het duplicaatregister AGH 242.

Vgl. nr. NH 238.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave etc. maken cond allen luden dat wi ghelovet ende gheloven onsen lieven ende ghetrouwen porters van Leyden, omme dat si orlof ghegheven hebben die nyewe bregghe te maken bi Gherardb Alewijns soens, dat wi van dier nuwer bregghe ghene heerstrate maken en sullen, ende datter een draeyboem up wesen zal jof een open vac alsoe dat mense ridenc noch mit waghenen varen en sal moghen en si in den lentiin, in den oest ende in den hervest alse lude hoer landd pleghen te bouwen; ende waer datter een open vac ware, zoe souder een boem legghen die men ghaen mochte. Voirt gheloven wi hem dat wi die Groete brugghee tote Leyden omme der nuwer brugghen willen in haren rechte niet verminderen en zullen.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchf des manendaghes nae Mitvasten int jaer ons sHeren M CCC ende vier ende twintich.

a
Will. A.
b
Gher. A.
c
id verbeterd uit ij A.
d
hoerland A.
e
de tweede g verbeterd uit h A.
f
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Leiden