Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X049v_253_1 B NH_G_X036v_253_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 49v, nr. 250 (primaire registratie).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36v, nr. 244 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Clarisse Gerijts dochter van Velsen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 358 (naar een notarieel afschrift van B).

Wi Willaema, grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen ludend dat wi omme Gode ende omme bede van veren Rycardene van Brederode ende van ander goeden luden ghegheven hebben ende gheven Clarissen, Gherets dochter van Velsen, tien pond Hollandsf sjaers tote haren liveg, alseh verrei als zi ghenen man en nemet; ende dat gheld zel haer jaerlix uytreken ende betalen onse rentemeyster van Noirthollandj, die ene helfte toit onser Vrouwen lichtmissek ende die ander helfte tote Voirscotenrel marketm. Ende waer dat sake dat zi enen man name, zo souden dese voirseyde renten quite wesen.

In oirconde desen brieve besegheld met onsen seghelen. Ghegheven te Reynsburcho op sente Jans dach uytgaende oeust int jaer onsp Heren M CCC ende XXV.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A; van Henegouwen, van Holland ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
verenRycaerde B.
f
Holl. AB.
g
lieve met de eerste e geëxpungeerd A.
h
also B.
i
de tweede r gecorrigeerd A.
j
Noirtholl. A; Noerdholl. B.
k
2 februari.
l
Voerscotenre B.
m
t door andere hand bovengeschreven B.
n
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
o
Reynsborch B.
p
vóór de o een uitgekrabde h B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Clarissa, dochter van Gerard van Velsen