Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X050r_255_1 B NH_G_X037r_255_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 50r, nr. 253 (primaire registratie).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 37r, nr. 247 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbeth Woutter des Vriesen wijff lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema, grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vrieselandd maken cont allen ludene dat Wouter die Vriese ghemaect hevet med onser hand joncvrouwe Lizebetten zinen wive, Diericsf dochter van Sueteng, toit haerre lijftochte vijf scellinghe min sjaers danh die helfte van allen sinen leengoede dat hi van ons houd, in wilken lijftochte voirs. wi gheloven te houden joncvrouwe Lizebetteni voirscrevenj als wi sculdich zijn te done na zede ende coustumek van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt med onsen seghelel. Ghegheven toitem Haerlaemn des saterdaghes na sente Jansdach uytgaende oeust int jaer ons Heren Mo CCC ende XXV.

[Dienstaantekening:]

Per dominum o.

a
Will. B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vrieseland B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Dierix B.
g
Suieten B.
h
dat B.
i
Lizebeten, tussen e en t een doorgestreepte n B.
j
voirscrven A.
k
constume B.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
m
te B.
n
Haerlē B.
o
hier comitem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter de Vriese en zijn echtgenote jonkvrouw Elizabeth, dochter van Dirk van Zwieten