Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X050r_258_1 B NH_G_X037r_258_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 50r, nr. 257 (primaire registratie).

Eerste regel rond het genaaid perkament geschreven.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 37r, nr. 251 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Jacobs z.

In de marge een kruis.

Wi Willema grave etc. b maken cont allen luden. Want Jacob Conekijnsc sone van dien liengode dat hi van ons hout ons upghedraghen hevet vijf morghen lands, legghende in heren Jacobs ambochtd van den Woude in Veren Oden velt, tote Jans sijns soens behoif, zo hebben wi Janne vors. dese vijf morghen lands vorscreven verliet hem ende sinen nacomelinghe van ons ende vane onsen naecomelinghe te houden in rechten lene.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe up sente Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan de Pollanenf.

a
Will. B.
b
hier om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven A.
c
e verbeterd uit de aanzet van een opgaande letter A; e gecorrigeerd B.
d
o tussengeschreven B.
e
ontbr. B.
f
Pollan. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan zoon van Jacob Conekijn