Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X051v_261_1 B NH_G_X038v_261_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 51v, nr. 260 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 38v, nr. 254 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem vander Specke.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi Willemb van der Specke orlof ghegheven hebben ende gheven met desen brieve te vercopen ten vryen eyghen jeghens zes morghen landsc die hi van ons te lene helt, ende legghen in Dierix ambocht van Alkemade binnen desen marken: dat ene ende an den dijcsloet, tander ende an den kercsloet, die ene zide an den banwech, die ander zide an Boudwijnd Mattene soens lande; ende zoe wie dit land coepetf, dien ghelove wiet te waren alsmen een vry eyghen scoudich es te waren.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des saterdaghes na sente Lucas dach int jare XXVo.

 

g Ende Jan van Polanenh hevet ghelovet vor hem alzoe vele ghelts te belegghen i ende minen herej dat up te draghen, ende weder van hem tonfane.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Pollanen.

a
Will. B.
b
Will. B.
c
s bovengeschreven B.
d
Boudw. AB.
e
tt onduidelijk vanwege een correctie A.
f
coep B.
g
het volgende door dezelfde hand, maar naderhand tussengeschreven A; volgt zonder onderbreking op de oorkondetekst B.
h
Pollanen B.
i
hier jof den brief weder up leverne, doorgestreept A.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van der Spek