Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X051v_263_1 B NH_G_X038v_263_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 51v, nr. 262 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 38v, nr. 256 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc valkenair.

Gezien de opname van deze oorkonde in het register Noordholland zal de in de tekst genoemde burggraaf wel die van Leiden zijn.

Wi Willema grave b etc. maken cont allen luden dat wi Dieric des borchgraven valkenaer ghegheven hebben ende gheven scot vry te sitten alse langhe als hi levet.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sente Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Will. AB.
b
hier van Heinn. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk, valkenier van de burggraaf