Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052r_264_1 B NH_G_X038v_264_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52r, nr. 263 (primaire registratie).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 38v, nr. 257 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Justine Dirc die burchgrave van Leyden wijff.

In de marge, door andere hand: Doed.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 365, samen met twee andere oorkonden betreffende de lijftocht van vrouw Justine (nrs. NH 265 en 326). – Muller, Reg. Hann., p. 147.

Gezien de bevestiging van deze lijftocht door graaf Willem III op 20 oktober 1325 (nr. NH 265) kan deze oorkonde van de Leidse burggraaf niet naar een voorjaarsstijl zijn gedateerd (zie de Inleiding).

Ic Dierica burchgraveb van Leyden, ridder, make cont allen luden die desen brief zullen sien jof horen lesen dat ic ghegheven hebbe ende gheve Justinen, minen wittachtighen wive, in gherechter lijftochte te ghebruken ende te hebben de voervenne die gheleghen es tuschen Reynsburch ende Oistghestc, die beloipt achte ende twintich pond Hollandsd sjaers, ende dat middel bon dat gheleghen es over den Vliet ende loipt tuschen neghen pond Hollandse sjaers ende tien pondenf, ende dat land dat gheleghen es te Lisse ende Henricg van Eemskerch ghehuert hevet jeghes mi te minen live om dertien pond Hollandsi sjaers, ende vijf hoet rogghe te Haeswaerds woude, wilc voerghenoemtj goit ic altemale te lene houde van minen here den grave van Hollandk; ende bidde des minen here den grave van Hollandl om mijns ewelikes dienst wille dat hi haer dese vorgheseyde lijftochte verlien wil ende hoerm des enen brief gheve.

Up dat dit vaste ende ghestade blive soe hebbe ic ghebeden miere vrouwen van Voernen dat si minen here den grave van Hollando bidden zal dat hi hem lief laet wesen alsulke dinghe als hier vorscreven staen, ende dat si desen jeghenwoerdighen brief met mi beseghele. Int jaer ons Heren M CCC vive ende twintich des zaterdaghes na Grote vastelavond.

a
Dier. A.
b
h uit g A.
c
Oestgheest B.
d
Holl. AB.
e
Holl. AB.
f
ontbr. B.
g
Henr. A; Heynr. B.
h
Eemsk'c A; Emsk'c B.
i
Holl. AB.
j
h bovengeschreven B.
k
Holl. AB.
l
Holl. AB.
m
na de r een geradeerde t A.
n
de eerste e bovengeschreven A.
o
Holl. AB.
Oorkonder: Dirk burggraaf van Leiden, ridder
Destinataris: vrouw Justine, echtgenote van Dirk burggraaf van Leiden